• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Захист інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність - це право кожного на володіння, користування та розпорядження результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності, які, будучи благом матеріальним, належать його творцеві і підлягають використанню іншими особами тільки за його згодою.

За загальними критеріями, права інтелектуальної власності розмежовуються на "авторське право і суміжні права", а також "патентне право" (право промислової власності). Об'єднуючою ознакою даних підвидів є те, що їх об'єктами є саме результати творчої та розумової діяльності людини.

Як вбачається з чинного законодавства України, право інтелектуальної власності об'єднує в собі як майнові, так і особисті немайнові права автора. Обсяг таких прав регулюється нормативно-правовими актами України.

У сучасному світі досягнення творчої роботи набувають все більшу цінність, а тому, як і інші види власності, нерідко стають об'єктом протиправних посягань з боку третіх осіб. У зв'язку з цим, право інтелектуальної власності підлягає правовому захисту.

Ми вже давно визначили весь потенціал справ, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, а також зуміли перевірити на практиці всю складність заходів, спрямованих на захист інтелектуальної власності у судовому порядку. З тих пір Адвокатське об'єднання «ПЕРЕМОГА» активно удосконалює та відточує досягнуті теоретичні й практичні навички у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Юристи АО «ПЕРЕМОГА» надають повний спектр послуг, що стосуються забезпечення правового захисту результатів інтелектуальної праці та вирішення спорів у зазначеній сфері права.

Виділяють два способи захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційний та неюрисдикційний.

Прикладом неюрисдикційного способу захисту можна назвати будь-які самостійні дії, спрямовані на захист або відновлення порушених прав, без участі представників державних органів. Це, наприклад, звернення до порушника права інтелектуальної власності та спроба вирішення суперечки шляхом переговорів. Такий спосіб захисту є, зазвичай, найпростішим та найдешевшим, однак малоефективним.

Як вбачається із багаторічної практики юристів нашого об’єднання, практично в усіх випадках після доведення до відома порушника про допущене ним правопорушення та повного ігнорування такого повідомлення останнім, особа, інтелектуальні права якої порушені, все-таки звертається до суду або до іншого уповноваженого державного органу, наприклад, до Державної служби інтелектуальної власності України за захистом своїх прав (юрисдикційна форма захисту).

Захист порушеного права інтелектуальної власності за допомогою звернення до суду з позовною заявою є найбільш ефективним, але для забезпечення позитивного результату судового розгляду, а також мінімальних витрат часу та грошей, просто необхідно скористатися допомогою кваліфікованих у даній галузі юристів.

Фахівці АО «ПЕРЕМОГА» мають достатній практичний досвід роботи у сфері захисту інтелектуальної власності. Послуга захисту права інтелектуальної власності, пропонована нами, повністю захистить результати вашої творчої роботи від протиправних посягань інших осіб.

Яндекс.Метрика