• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Хто може бути ліквідатором при проведенні банкрутства

Правовий статус ліквідатора у процедурі банкрутства юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за зобов’язаннями, які виникли у зв’язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство).

Однак, перш ніж відповісти на питання, хто ж може бути ліквідатором боржника, необхідно розуміти, що Закон про банкрутствоз перших статей оперує значно ширшим поняттям, ніж просто «ліквідатор». Мова йде про так званого арбітражного керуючого – фізичну особу, призначену господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (стаття 1).

Водночас, частина 1 статті 41 Закону про банкрутство дає дефініцію терміну «ліквідатор», називаючи ним фізичну особу, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. І все. Персональні вимоги до особи ліквідатора у законодавстві не описані. Отже, ми змушені повернутися до поняття арбітражного керуючого, оскільки воно є загальним по відношенню до поняття ліквідатора, а значить вимогам, які висуваються до арбітражних керуючих, автоматично має відповідати і той, хто хоче провадити ліквідаційну процедуру, тобто бути ліквідатором.

Таким чином, арбітражним керуючим (ліквідатором) таких боржників, як юридична особа та фізична особа-підприємець може бути фізична особа, що має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (воно видається безстроково) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих. Доступ до останнього, до речі, є відкритим для користувачів мережі Інтернет.

Йдемо далі. Відповідно до статті 97 Закону про банкрутство арбітражним керуючим (ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності – отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.

Не може бути арбітражним керуючим (ліквідатором) особа:

- яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

- яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;

- яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

- якій заборонено обіймати керівні посади;

- якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Арбітражний керуючий (ліквідатор) має посвідчення та печатку.

Арбітражний керуючий (ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

До слова, державним органом з питань банкрутства наразі є Міністерство юстиції України.

Яндекс.Метрика