• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Про особливості укладення контракту замість трудового договору

Роботодавець має намір «обізвати» трудову угоду, яку він укладає зі своїм працівником, модним словом «контракт». Чи буде це коректно з юридичної точки зору? Давайте з’ясуємо.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Згідно зі ст. 9 Кодексу законів про працю України умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

При укладанні контрактів з працівниками слід керуватися Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170, а також Типовою формою контракту з працівником (наказ Мінпраці від 15.04.1994 № 23).

Укладений контракт є підставою для подальшого видання наказу про прийняття на роботу. Контракт набирає чинності або з моменту його підписання, або з дати, визначеної сторонами (роботодавцем і працівником). Він оформлюється у двох примірниках (для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу. 

У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 06.05.2000 № 06/2-4/66 наведено перелік законів України, категорії працівників та робіт, по яким дозволяється укладення трудового договору у формі контракту. Радимо уважно з ним ознайомитися перед тим, як вирішувати, укладати з працівником контракт чи все-таки трудовий договір.

У вказаному листі також йдеться про те, що укладення контракту у випадках, не передбачених законами України, не допускається, оскільки це знижує рівень соціальної захищеності працівників і суперечить вимогам Конвенції МОП № 158 (1982 р.), яка була ратифікована Україною. Отже, укладати контракт з усіма підряд не можна.

Контракт може бути розірваний з підстав, передбачених як законодавством, так і самим контрактом (розділ IV Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників та наказ Мінпраці від 15.04.1994 № 23).

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що контракт може бути укладений тільки з певними категоріями працівників, а його зміст не повинен суперечити Кодексу законів про працю України та іншому трудовому законодавству.

А тим часом, Адвокатське об’єднання «ПЕРЕМОГА» нагадує, що з початку 2015 року роботодавцям встановлено обов’язок повідомляти органи Державної фіскальної служби України про факти прийняття працівників на роботу та укладення з ними трудових договорів (контрактів) до моменту фактичного допуску останніх до роботи.

Яндекс.Метрика