• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Як правильно звільнитися за власним бажанням, щоб отримати допомогу по безробіттю

Перш ніж відповісти на дане питання зазначимо, що при звільненні людини з роботи за власним бажанням незалежно від причини і подальшому отриманні нею статусу безробітної, вона у будь-якому разі матиме право на допомогу по безробіттю, якщо її страховий стаж протягом дванадцяти місяців, що передували реєстрації як безробітної, буде становити не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Заковика тут полягає у строках призначення допомоги, адже кожна нормальна людина зацікавлена у якомога швидшому отриманні грошових коштів від територіального органу Державної служби зайнятості України (центру зайнятості).

Отже, відповідно до ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» особі, яка звільнилася з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, належить до виплати допомога по безробіттю, починаючи з 91-го календарного дня після реєстрації її в службі зайнятості в якості безробітної.

А як бути, якщо причини звільнення поважні? Чи здатне це прискорити початок виплати допомоги по безробіттю?

Спершу заглянемо до Кодексу законів про працю України. Так, статтею 38 даного нормативно-правового акту передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши про це власника або уповноважений ним орган за два тижні. Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовження роботи з поважних причин, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний звільнити працівника у строк, про який просить останній. Поважними причинами, зокрема, вважаються наступні:

- переїзд на нове місце проживання;

- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

- вступ до навчального закладу;

- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

- вагітність;

- догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;

- догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи;

- прийняття на роботу за конкурсом;

- інші причини.

А тепер увага! Якщо особа звільниться з роботи за власним бажанням внаслідок однієї з наведених вище причин (про що обов’язково має бути зазначено у заяві про звільнення), то відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» вона матиме право на допомогу по безробіттю не з 91-го, а вже з 8-го календарного дня після набуття статусу безробітної.

Таким чином, щоб оперативно отримати допомогу по безробіттю від центру зайнятості при звільненні з роботи за власним бажанням, особа повинна при поданні роботодавцю заяви про звільнення обов’язково долучити до неї документ, який обґрунтовує наявність певної поважної причини звільнення. Також такій особі ми радимо прослідкувати за тим, щоб до її трудової книжки був внесений запис про звільнення із зазначенням тієї поважної причини, яка, власне, зумовила звільнення, адже, як Ви вже зрозуміли, у процедурі призначення допомоги по безробіттю важливу роль відіграє підстава припинення трудових відносин з особою, що стала безробітною.

Яндекс.Метрика