• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Захист права на формування податкового кредиту - 2015

З 01 січня 2015 року з Податкового кодексу України виключено норму, яка надавала право покупцям-платникам податку у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) сформувати податковий кредит звітного періоду на підставі заяви зі скаргою на такого продавця.

Зараз, відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєстровану в ЄРПН.

У зв’язку із зазначеною зміною, до Адвокатського об’єднання «ПЕРЕМОГА» дедалі частіше почали звертатися клієнти-покупці товарів та послуг за отриманням юридичної консультації стосовно того, як убезпечити себе від ситуації, коли їхній контрагент-постачальник порушить наведену вище норму Податкового кодексу України щодо обов’язкової реєстрації податкової накладної, вони втратять право на формування податкового кредиту та ще й поскаржитися на постачальника не зможуть?

Виходячи із системного аналізу податкового законодавства та листів Державної фіскальної служби, АО «ПЕРЕМОГА» пропонує своїм клієнтам, які у договірних відносинах з контрагентами виступають у ролі покупців, вносити до договорів поставки наступні ключові формулювання:

1. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує своє зобов’язання видавати згідно з податковим законодавством України податкові накладні без окремої вимоги Покупця. Постачальник зобов’язується в електронному вигляді надсилати Покупцю податкові накладні/розрахунки коригування, що складаються, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь Постачальника, протягом 18 (вісімнадцяти) календарних днів з дати складання.

Такі податкові накладні/розрахунки коригування повинні відповідати наступним вимогам:

а) бути оформленими у порядку, встановленому чинним законодавством України;

б) містити цифровий підпис уповноваженої особи Постачальника;

в) бути зареєстрованими у ЄРПН.

2. Сторони погоджуються, що розрахунок коригування, який передбачає зменшення суми компенсації  вартості товарів (послуг) на користь Постачальника, підлягає обов’язковій  реєстрації в ЄРПН Покупцем.

3. У випадку, якщо органами Державної фіскальної служби України (шляхом складання податкового повідомлення-рішення, акта перевірки, довідки, внесення коригувань до особового рахунку Покупця як платника податків або іншим способом) та/або судовим рішенням буде зменшений податковий кредит Покупця з податку на додану вартість (ПДВ) за податковими накладними Постачальника, зменшені валові витрати Покупця на вартість робіт, обладнання тощо, придбаних у Постачальника, донараховані Покупцю податки(збори, обов'язкові платежі), нараховані Покупцю штрафні санкції за порушення податкового законодавства та/або судом прийнято рішення про стягнення в дохід держави отриманого за угодою, визнаною недійсною, і це, в свою чергу, буде пов'язано з:

- анулюванням (скасуванням) державної реєстрації Постачальника;

- анулюванням свідоцтва платника ПДВ Постачальника;

- господарськими відносинами Постачальника та/або його контрагентів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів Державної фіскальної служби України або судових рішеннях;

- неналежним веденням бухгалтерського та/або податкового обліку, несвоєчасним і неповним наданням податковим органам необхідної податкової звітності;

- встановленням судом недійсності угоди, укладеної між Покупцем і Постачальником або між Постачальником та його контрагентом;

- стягненням у дохід держави всього отриманого Покупцем за недійсним правочином між Покупцем і Постачальником;

- будь-якими фактами, пов'язаними з порушенням Постачальником та/або його контрагентами податкового законодавства,

Постачальник зобов'язується протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання нимвідповідної письмової вимоги Покупця сплатити останньому грошові кошти у розмірі, що дорівнює сумі, на яку Покупцю зменшений податковий кредит з ПДВ, зменшені валові витрати, донараховані податки (збори, обов'язкові платежі), нараховані штрафні санкції, стягнуто в дохід держави одержане за угодою, визнаною недійсною, - далі «Виплата».

4. У разі наявності заборгованості Покупця перед Постачальником та невиконання Постачальником зазначених вище зобов'язань, Виплата здійснюється шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог за рахунок грошових коштів, що підлягають оплаті Покупцем Постачальнику.

5. У випадку, якщо акт (дії, рішення) Державної фіскальної служби України або судове рішення, які стали підставою для виникнення зобов'язань з Виплати, надалі будуть визнані незаконними та скасовані (повністю або частково), Покупець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) банківських днів повернути Постачальнику отримані від нього в якості Виплати грошові кошти у відповідній сумі (пропорційно, в залежності від того, в якій частині акт/дії/рішення були визнані незаконними, скасовані або змінені). При цьому, якщо з Покупця фактично були стягнуті до бюджету суми донарахованих податків, зборів, штрафних санкцій, вартість отриманого за недійсною угодою, то повернення Постачальнику грошових коштів здійснюється тільки після їх фактичного отримання Покупцем з бюджету і лише у розмірі суми, повернутої з бюджету.

Просимо звернути увагу, що пропоновані нами пункти до договору поставки жодним чином не ставлять постачальника у якесь невигідне положення по відношенню до покупця. Вони просто конкретизують і, якщо можна так сказати, забезпечують обов’язок постачальника зареєструвати та надати покупцю податкову накладну для того, щоб останній сформував для себе податковий кредит з ПДВ. І все. Тут немає нічого надприродного. 

Яндекс.Метрика