• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Відповіли на запит податкової інспекції

Абонентському клієнту Адвокатського об’єднання «ПЕРЕМОГА» надійшов запит від податкової інспекції державної фіскальної служби про необхідність надання пояснень та їх документально підтвердження з питань господарських операцій нашого клієнта з його контрагентами в одному періоді часу.

Проаналізувавши запит податкового органу, юристи АО «ПЕРЕМОГА» підготували для клієнта письмову відповідь на запит, яку той надіслав контролюючому органу.

Наводимо основні тези нашої відповіді.

Порядок надання інформації на запит контролюючого органу регулюється статтею 73 Податкового кодексу України. Зокрема, п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України визначає, що органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, вичерпний перелік та підстави надання якої встановлені законом.

Такий запит повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують. Також сам запит про надання інформації з формальної точки зору повинен містити підстави запитування інформації. Практично, це означає, що в запиті мають бути наведені посилання на норми закону, на підставі яких податковий орган має право на отримання інформації (п. 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1245).

Поряд з цим, п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України встановлює, що письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податків за наявності хоча б однієї з перелічених у цьому пункті підстав.

Окрім того, виходячи з правил пп. 16.1.5 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, і підстави для їх надання.

Як вбачалося з наданого запиту, він не містив жодних фактів, які б стали підставою для висновку про можливі порушення нашим клієнтом чи його контрагентами вимог податкового або іншого законодавства.

Більше того, у запиті зазначалось лише про можливі порушення податкового законодавства, що слід сприймати як припущення податкового органу, а не чіткий факт виявленого порушення.

На будь-які інші підстави надання інформації платником податку запит посилань не містив. Таким чином, фактично, копії документів пропонувалось надати у зв’язку з тим, що «виникла необхідність», але це не є підставою для такого надання.

За перерахованих обставин ми дійшли висновку, що запит податкової інспекції державної фіскальної служби був складений з порушенням приписів ст. 73 Податкового кодексу України, що в силу абз. 5 цієї ж статті звільняло платника податків від обов’язку надання на нього позитивної відповіді.

Яндекс.Метрика