• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Відстояли в суді накладення дисциплінарного стягнення нашим клієнтом на свого працівника

На одного з клієнтів Адвокатського об’єднання «ПЕРЕМОГА» – промислове підприємство – подав до суду його працівник.

Суть справи полягала в наступному. Директор підприємства оголосив догану заступнику головного бухгалтера за те, що той перерахував членські профспілкові внески працівників профспілці без достатніх правових підстав. Працівник, в свою чергу, заперечуючи проти догани, подав до суду позовну заяву про скасування наказу про накладення на нього дисциплінарного стягнення.

АО «ПЕРЕМОГА», вивчивши доводи, якими позивач обґрунтовував свої вимоги до нашого клієнта, у запереченнях проти позову вказало, що вони підлягають відхиленню у повному обсязі, зокрема, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором.

Колективний договір нашого клієнта не містив порядку перерахування роботодавцем профспілці членських профспілкових внесків працівників. Отже, такий порядок мав би бути врегульований окремою угодою.

Так, на виконання зазначеної норми закону, 14.11.2014 між підприємством і первинною профспілковою організацією професійної спілки був укладений договір про перерахування членських профспілкових внесків.

Таким чином, підставою для перерахування внесків став зазначений договір.

Проте, платіжне доручення з призначенням платежу «профспілкові внески працівників за жовтень 2014 року» було оформлене позивачем і проведене банком 05.11.2014, тобто раніше дати підписання договору.

Виходить, що для перерахування профспілкових внесків ще не існувало законної підстави, оскільки не було укладено відповідної угоди.

Варто зазначити, що жодних розпоряджень на здійснення перерахувань членських профспілкових внесків до підписання договору від відповідача позивач не отримував.

Крім того, працівник у позові зазначав, що він діяв на підставі своєї посадової інструкції, яка покладала обов’язок здійснення подібних платежів саме на нього.

Між тим, п. 1.2 посадової інструкції заступника головного бухгалтера, затвердженої 18.05.2009, і з якою був ознайомлений працівник, передбачено, що заступник головного бухгалтера у своїй роботі керується діючим законодавством України, наказами та вказівками директора і головного бухгалтера.

Згідно з п. 5.2 даної посадової інструкції заступник головного бухгалтера несе відповідальність за виконання своєї посадової інструкції у повному обсязі.

Однак працівником не було дотримано ані вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ані вимог посадової інструкції.

Відповідно до ст. 139 КЗпП України працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Згідно зі ст. 147 КЗпП України та прикінцевих положень посадової інструкції заступника головного бухгалтера за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосована догана.

Враховуючи викладені обставини, застосування до заступника головного бухгалтера догани було цілком виправданим заходом, проведеним з відібранням необхідних пояснень від порушника трудової дисципліни та застосованим не пізніше встановленого КЗпП України одномісячного строку з дня виявлення.

У зв’язку з викладеним, підстави для скасування наказу нашого клієнта про оголошення догани заступнику головного бухгалтера були відсутні.

Описана вище позиція була повністю підтримана судом, і позивачу було відмовлено в задоволенні позовних вимог до клієнта у повному обсязі.

Проте, хочеться відмітити, що не менш важливим чинником у перемозі нашої команди в даному судовому спорі було ще й своєчасне подання відповідних доказів. У цивільному процесі це має неабияке значення – в силу ст. 131 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, – до початку розгляду справи по суті.

Отже, до подання заперечень проти позову ми встигли подати до суду клопотання про долучення доказів, долучивши, таким чином, до матеріалів справи копію договору про перерахування членських профспілкових внесків, копію платіжного доручення про перерахування членських профспілкових внесків, копію колективного договору та копію посадової інструкції заступника головного бухгалтера.

Яндекс.Метрика