• Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
  «человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке»
 • Ex nihilo nihil fit

  «из ничего ничто не происходит»
 • Factum est factum

  «что сделано, то сделано»
 • Fas est et ab hoste doceri

  «учиться нужно всегда, даже у врага»
 • Multi multa; nemo omnia novit
  «многие знают многое, никто не знает всё»
 • Nemo debet esse judex in propria causa
  «никто не должен быть судьей в своем собственном деле»
 • Praemonitus praemunitus
  «предупрежден — значит вооружен»
 • Quot capita, tot sententiae
  «сколько голов, столько и мнений»
 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
  «знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл»
 • Si vis pacem, para bellum
  «хочешь мира, готовься к войне»
 • Silentium est aurum
  «молчание — золото»
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis
  «времена меняются и мы меняемся с ними»
 • Ubi concordia, ibi victoria
  «где согласие, там победа»
 • A posse ad esse non valet cosequentia
  «по возможному ещё не следует заключать о действительном»
 • Ab initio nullum, semper nullum
  «из ничего ничего и не выйдет»
 • Actore non probante reus absolvitur
  «при недоказанности иска ответчик освобождается»
 • Ad acta
  «к делу»
 • Aliis inserviendo consumor
  «светя другим, сгораю сам» (служа другим, расточаю себя)
 • Aut vincere, aut mori
  «или победить, или умереть»
 • Bona opinio homini tuttior pecunia est
  «добрая слава надёжнее денег»
 • Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  «каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного»
 • Est avis in dextra, melior quam quattuor extra

  «птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке»

logo UA

(044) 228-9-226

+38 (066) 860-52-52

+38 (098) 860-52-52

04071, м. Київ,

вул. Костянтинівська, 21, оф. 3

Розробка внутрішніх документів підприємства

Досить часто думають, що правила внутрішнього трудового розпорядку - це такий собі листок паперу з інформацією про робочий час і правила поведінки на підприємстві, розміщений на видному для працівників місці. Однак просимо зауважити, що весь перелік правил трудового розпорядку не може вміститися на одній сторінці, і, взагалі, до процесу складання локальних документів (тих, які діють на певному підприємстві) слід підходити дуже серйозно.

Правила внутрішнього трудового розпорядку - це складений роботодавцем відповідно до встановлених законодавством вимог службовий документ локального характеру, котрий регулює організацію праці та за допомогою якого забезпечується дотримання трудової дисципліни й нормативно визначеної поведінки колективу. Даний документ встановлює систему трудових правовідносин, гарантує захист прав і виконання обов'язків суб’єктів таких правовідносин.

Відповідно до законодавства України про працю правила внутрішнього трудового повинні бути викладені у письмовій формі. Працівник до початку виконання своєї трудової функції повинен ознайомитися з ними під розпис.

Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всіх без винятку працівників, які працюють на підприємстві на підставі трудового договору, незалежно від часу початку роботи, посади тощо.

Розглянемо також поняття посадової інструкції.

Посадова інструкція являє собою письмовий документ, що містить певні норми і правила, які регулюють трудовий процес кожного працівника. В інструкції знаходять своє місце головні обов'язки, межі компетенції та повноваження, що відносяться до конкретної посади на підприємстві.

Необхідність наявності в кожній організації посадових інструкцій викликана, насамперед, тим, що це дозволяє забезпечити налагоджену роботу співробітників, а також дисциплінувати їх, оскільки працівникові після ознайомлення з посадовою інструкцією буде чітко зрозуміло, що недотримання своїх посадових обов'язків призведе до тієї чи іншої відповідальності.

Важливими внутрішніми документами на будь-якому підприємстві є також документи, що регулюють питання оплати праці та охорони праці.

Ось Адвокатське об'єднання «ПЕРЕМОГА», окрім розробки вказаних вище документів, регулярно надає, зокрема, юридичні послуги з організації охорони праці на підприємстві, розробляє потрібну документацію (інструкції, положення, накази), а також допомагає в організації навчання відповідальних з охорони праці осіб у спеціальних навчальних закладах.

Юристи АО «ПЕРЕМОГА» готові розробити необхідний пакет локальних нормативно-правових актів для Вашої фірми, у тому числі будь-які накази, розпорядження, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, положення про охорону праці, положення про структурні підрозділи, інструкцію про внутрішньооб’єктовий та пропускний режим, колективний договір та ін.

Зазначені документи будуть підготовлені відповідно до Ваших інтересів та специфіки діяльності підприємства, а також, безумовно, з чітким дотриманням усіх норм чинного законодавства України. При необхідності, ми займемося реєстрацією зазначених документів у відповідних органах.

Звернувшись до нас, Ви завжди отримаєте кваліфіковану правову допомогу з питань юридичного застосування внутрішніх документів підприємства, а також отримаєте професійну послугу по їх розробці.

Яндекс.Метрика